Hãy ứng tuyển vào Divine Corp nếu bạn là một người luôn mong muốn phát triển bản thân và đang tìm kiếm môi trường trẻ, văn minh và kỷ luật.

“Tôi không chia thế giới thành hai loại người khỏe mạnh và yếu ớt, hay thành đạt và thất bại... Tôi chia thế giới thành hai loại người học tập và không học tập.” - Benjamin Barber

Từ tập thể Divine Corp