BAN GIÁM ĐỐC

Vũ Đăng Công

CEO - Founder

Đỗ Văn Minh

CFO

Vũ Đăng Đông

COO

Trần Thu Đông

CMO

Nguyễn Thanh Tùng

CIO

  • DIVINE STUDIO
  • DIVINE SHOP
  • DIVINE ESPORTS
  • IT
  • HC-QT

Nguyễn Việt Anh

Broadcasting Manager

Đỗ Bảo Ngọc

Studio Director's Assistant

Ngô Tấn Đức Hưng

Nhân viên

Phạm Quốc Tuấn

Nhân viên

Hoàng Trung Kiên

Nhân viên

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhân viên

Đặng Trần Tùng

Nhân viên

Nguyễn Quang Hiếu

Nhân viên

Lê Văn Lợi

Nhân viên

Nguyễn Quang Trung

Nhân viên

Lê Mạnh Thắng

Nhân viên

Nguyễn Quốc Đạt

Nhân viên

Nguyễn Quốc Hưng

Nhân viên

Hoàng Minh Hải

Nhân viên

Ngô Sĩ Nam

Nhân viên

Lê Minh Tiến

Nhân viên

Nguyễn Sỹ Hải

Nhân viên

Nguyễn Tiến Đạt

Nhân viên

Đỗ Hoàng Đăng

Divine Esports Manager

Turtle

Thành viên

K2

Thành viên

Nickyyy

Đội trưởng

Zl

Thành viên

Aleo

Thành viên

Nguyễn Trường Nguyên

Nhân viên

Phạm Quang Hiếu

Nhân viên

Nguyễn Văn Hòa

Nhân viên

Đặng Quốc Hoàng

Nhân viên

Vũ Đăng Hiếu

Administrative Manager

Hoàng Trung Kiên

Nhân viên

Nguyễn Thị Hiến

Nhân viên